ПНУП,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем. ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
Текуща педагогическа практика - в детска градина - I-III седм. 2гр.; II-IVседм. 1 гр.
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Снежана Радева
1/2 гр. Дидактика на изобразителното изкуство (сем.+пр.упр.) - 2 гр. I-III седмица и 1 гр. II-IV седмица
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
1/2гр. ДИИ (Практ. упр.)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на музиката (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психолого-педагогически снови на информационната култура (лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
Текуща педагогическа практика - в училище - I-III седм. 1гр. и II-IV седм. 2гр. от 9.30 до 12.30 ч.
ПНУП,IV курс,VII сем.
х.пр. Сийка Стойчева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на изобразителното изкуство (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
1 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 504
ПНУП,IV курс,VII сем.
2 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на физическото възпитание и спорта(лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
2 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

Дидактика на музиката (Практ. упр.) - 1гр. II-IV седм. и 2гр. I-IIIседм. Зала 504
ас. Теодорина Кожухарова
ФНПП/базово училище
ПНУП,IV курс,VII сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Стратегии за формиращо оценяване (Лекции) - от 14-16ч.
ПНУП,III курс,V сем. НУПЧЕ,III курс,V сем. ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Д-ка на музиката - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм. (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Теодорина Кожухарова
Зала 504

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 500
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
ИД-Приложни стратегии за осъществяване на интегративен подход в обучението по математика
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION