ПМХК,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Маркетинг и реклама (Лекции и практ. упр.) - ФЖМК, 15 ауд.
ПМХК,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Никола Вангелов
 
 
 
Изследване на детската аудитория и публика (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ИД-Работа по проекти
ПМХК,IV курс,VII сем.
Зала 500
доц. д-р Д. Данов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Мениджмънт на културата и образованието (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 310
Изследване на детската аудитория и публика (Сем. упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
Зала 506
докт. Десислава Начева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Анимация и дизайн за деца (Сем. и практ. упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 2
 
 
 
Методика на обучението по чужд език (лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Право и комуникация (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ив. Кабаков
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Анимация и дизайн за деца (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. В. Гюрова
Зала 2
 
 
 
Методика на обучението по чужд език (сем.+пр.упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране в 322 зала
ПМХК,IV курс,VII сем.
х. пр. Бистра Дончева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION