ПНУП,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Лекции) - от 7.30 - 12 ч.
ПНУП,III курс,V сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 

2/1гр. ДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
1/2гр. ПУДБЕЛ (Практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414 ФНПП/базово училище
1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на българския език и литература Iчаст (Лекции) - от 9.30ч.
ПНУП,III курс,V сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 308
2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 305
Дидактика на четене и писане (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
1гр.ПКТБД (Сем. и практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Сем. упр.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416

2/1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието Iчаст (Практ. упр.)
ас. Л. Зафирова
Зала 413
ПНУП,III курс,V сем.
1/2гр. Приложни техники за творчество в ДГ-конструктивни (Пр. упр.)
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 305
Дидактика на математиката I част (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД-Формиране на детето като читател - от 14-16ч.
НУПЧЕ,III курс,V сем. ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
1гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
2гр.ПКТБД (Сем. и практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Стратегии за формиращо оценяване (Лекции) - от 14-16ч.
ПНУП,III курс,V сем. НУПЧЕ,III курс,V сем. ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION