ПМХК,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем. ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
Нови медии (Лекции и сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория и технология на семейн. възпит. (Сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Мултимедия (Лекции и практ. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Интеркултурна комуникация (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД-Медииране на културно-историческото наследство
ПМХК,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Английски език
ПМХК,III курс,V сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304
 
 
 
Възпитание и изкуство - методически аспекти (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогическа психология (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем. Музика,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION