ПМХК,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература за деца (Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Модели и механизми на взаимод. "дете-масова комуник." (Лекции)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
ИД-Езикът като оперативно пространство (Лекции и сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
Литература за деца (Лекции)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Теория и история на връзките с обществеността (Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305
Графичен дизайн (Практ. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
Л. Дворянова
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория и история на връзките с обществеността (Лекции)
ПМХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305
Английски език
ПМХК,II курс,III сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 513
 
 
 
Модели и механизми на взаимод."дете-масова комун."(Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
докт. Десислава Начева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. ПМХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Графичен дизайн (Лекции) - I-III седм. от 16-18ч.
ПМХК,II курс,III сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION