ПНУП,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1 гр. Педагогика на ранното детство (Сем. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 513
 
 
 
1/2 гр. Приложни техники за детско творчество - игрово-образователни (пр.упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
1 гр. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Сем. + пр. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
2 гр. Педагогика на ранното детство (Сем. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 513
Педагогически технологии на игрово взаимодействие (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. В. Гюрова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

2 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
1гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на ранното детство (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 512
1 гр. Приложни техники за творчество в детската градина - подготовка за четене и писане - пр.упр.
ПНУП,II курс,III сем.
Зала 413
х. пр. д-р Д. Андонова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Приложни техники за творчество в детската градина - подготовка за четене и писане - пр.упр.
ПНУП,II курс,III сем.
Зала 413
х. пр. д-р Д. Андонова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (сем. + пр. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 514
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 302
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. ПМХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД- Феноменът "Агресия" в детството(Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION