ПНУП,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1гр. История на педагогиката и бълг.образование (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
1гр., 2гр. и 3 гр. Хоспитиране (в училище)
ПНУП,I курс,I сем.
докт. Елка Вълчева
Съвременен български език (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
1гр./2 гр./3 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 506
1гр./2гр./3 гр. Хоспитиране (детска градина)
ПНУП,I курс,I сем.
докт. Ивелина Евгениева докт. Десислава Начева
Въвеждане в специалността (15 ч. лекции) - блоково 14 и 21.10.2017 г.
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р А. Георгиева доц. д-р Р. Енгелс
Зала 230
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
Литература за деца (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 512
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции) - от 8.30ч.
ПНУП,I курс,I сем.
проф. В. Гюрова
Зала 230

2 гр. Съвременен български език (Сем. упр.)
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 505
ПНУП,I курс,I сем.
1гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
3 гр. Литература за деца
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 

1,2 гр.Литература за деца (сем.упр.)
ас. Др. Панова
Зала 303
ПНУП,I курс,I сем.
3гр. История на педагогиката и българското образование (сем. упр.)
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. История на педагогиката и бълг. образование (сем.упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309

3 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
НУПЧЕ,I курс,I сем. ПНУП,I курс,I сем.
доц. Вл. Господинов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. ПМХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 

1 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
3 гр. ПУП
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION