ММТТ,Iкурс,Iсем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката 1 част (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
Увод в студийните технологии (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
* Задължително пиано 1част
ММТТ,Iкурс,Iсем.
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Звукотехника - 1ч. (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Инструментознание (Лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Акустика 1част
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
Инструментознание (Сем. упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Звуков анализ (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикална и компютърна грамотност (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев ас. Г. Георгиев
Зала 323 А
ЕТМ и солфеж 1 част (лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р Десислава Тилева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Електронни и електроакустични музикални инструменти (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Увод в специалността (Лекции) - през седмица
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Увод във видеомонтажа (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
докт. Силвана Карагьозова
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION