ПУПЧЕ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Аудиовизуални и информац. технол. в обуч. (Лекции)-през седмица
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 313
 
 
 
Текуща педагогическа практика + Хоспитиране IV част
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
докт. Снежана Радева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Методика на обучението по чужд език (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
 
 
 
ППО на ИК (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 514
Техника на говора и театралното изкуство (пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Методика на обучението по чужд език (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
 
 
 
Литература за деца (Лекции) - занятията се провеждат в 220 кабинет
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
проф. дфн Т. Дяков
Техника на говора и театралното изкуство (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Литература за деца (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Др. Панова
Зала 514
Игра и интеркултурна компетентност в детската градина (Лекции
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Конфликтни ситуации и групова динамика
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION