ПУПЧЕ,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на конструктивно-техническите битови дейности (Лекции)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 416
ИД-Медийна и комуникативно компетентност (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 213

1 гр. Английски език от 9.00 до 13.00 ч.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
2 гр. Педагогика на конструктивно-техническите дейности (Сем. и пр. упр.) от 8.00 до 13.00 ч.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 235
Педагогика на изобр. изк-во в предуч. възраст (Практ. упр.) - в детска градина - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IV седм.
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Г. Михайлова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Немски език - Практически курс - 5 част
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
х. пр. Евгения Акиншина
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Сем. и пр. упр.)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2гр. Английски език
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст (Лекции)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
Педагогика на изобр. изк-во в предуч. възраст (Сем. упр.) - 1гр.I-IIIседм. и 2гр. II-IV седм.
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION