ПУПЧЕ,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Медийна и комуникативно компетентност (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
Английски език
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Хигиена и здравно възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Иса Хаджиали
Зала 400
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. ПМХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION