НУПЧЕ,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
2 гр. Хоспитиране (в училище)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
докт. Елка Вълчева
Математика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 301
1/2 гр. Основи на началната училищна педагогика(сем. упр.) в 7 - мо СОУ "Св. Седмочисленици"
НУПЧЕ,II курс,III сем.
х. пр. Маруся Никова
 
 
 
1гр./2гр. Възрастова психология (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Дидактика I част (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 301
1/2гр.Основи на началната училищна педагогика (пр.упр.) в 7 -мо СОУ "Св. Седмочисленици"
НУПЧЕ,II курс,III сем.
х. пр. Маруся Никова
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр./2гр. Дидактика I част (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
ИД-Интерактивни методи на обучение по техника и технологии
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. Л. Витанов
Зала 308
1 гр. Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
Зала 301
проф. д-р Здр. Лалчев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Основи на началната училищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
 
 
 
 
 
 

2гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1гр. Хоспитиране (в училище)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
докт. Елка Вълчева
2гр. Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 301
Възрастова психология (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Интернет и компетентн. за работа по проекти (30ч. лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION