МПХК,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория на масовата комуникация (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Основи на педагогиката (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория на масовата комуникация (Сем. упр.)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 2
 
 
 
Български език и стилистика (Сем. упр.) - през седмица
МПХК,I курс,I сем.
ас. Катерина Войнова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Български език и стилистика (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Антония Замбова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Изкуството като комуникация (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 513
Социология (Лекции)
МПХК,I курс,I сем. Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. М. Мирчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Медиазнание (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Философия (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
проф. дфн Пл. Макариев
Зала 413
Английски език
МПХК,I курс,I сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 303
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. ПМХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION