НУПЧЕ,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
1 гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
2гр. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

НУПЧЕ,I курс,I сем.
2 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Лекциите се провеждат от 11.30-13.00 ч.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
Въвеждане в специалността II-IV седм. (Лекции)
доц. д-р А. Георгиева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнително образование (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
ИД-Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Българска литература за деца (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 307

1гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,I сем.
2гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
НУПЧЕ,I курс,I сем. ПНУП,I курс,I сем.
доц. Вл. Господинов
Зала 230
Театрално изкуство и техника на говора (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 601
1гр. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Интернет и компетентн. за работа по проекти (30ч. лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313

2гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
ас. Др. Панова
Зала 307
НУПЧЕ,I курс,I сем.
1гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION