Музика,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
Хоспитиране в предучилищна възраст (Пр. упр.)
Музика,III курс,V сем.
докт. Емилия Кабакова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Текуща учебна практика в предучилищна възраст (Пр. упр.)
Музика,III курс,V сем.
докт. Емилия Кабакова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Полифония Iчаст(Лекции)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Р. Тодорова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
докт. Емилия Кабакова
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
•••Задължително пиано Vч.
Музика,III курс,V сем.
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Полифония Iчаст(Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Р. Тодорова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
История на българската музика I част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикален фолклор I част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
История на българската музика I част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Камерен ансамбъл/камерен хор V част
Музика,III курс,V сем. Музика,IV курс,VII сем.
Народен оркестър
Ангел Добрев
бл.2/Зала 505 Вокална фолклорна формация
д-р Галя Грозданова-Радева
бл.2/Зала 518 Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
 
 
 
Симфонична оркестрация II част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Музикален фолклор I част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
 
 
 
Симфонична оркестрация II част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Философия (Лекции) - през седмица
Музика,III курс,V сем.
проф. д-р Русен Русенов
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION