Музика,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Дирижиране I част (Сем. упр.)
Музика,II курс,III сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Дирижиране I част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
Музикален анализ I част (Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката III част (Сем. упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката III част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
Инструментознание (Лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Солфеж III част (упр.)
Музика,II курс,III сем.
ас. Теодорина Кожухарова
бл.2/Зала 505
Инструментознание (Сем. упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Музикален авангард и постмодернизъм I част(Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
Компютърен нотопис и приложна оркестрация (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
•••Задължително пиано IIIч.
Музика,II курс,III сем.
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор III част от14.00-16.00 ч.
Музика,I курс,I сем. Музика,II курс,III сем.
Вокална фолклорна формация
д-р Галя Грозданова-Радева
бл.2/Зала 518 Народен оркестър
Ангел Добрев
Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
Компютърен нотопис и приложна оркестрация I част. (упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогическа психология (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем. Музика,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Хармония I част (Лекции) от 16.00 до 17.30 ч.
Музика,II курс,III сем.
Зала 504
д-р Десислава Тилева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Хармония I част (Сем. упр.) 17.30 ч.-19.00 ч.
Музика,II курс,III сем.
д-р Десислава Тилева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION