Спец. п-ка,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър (сем.++пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (сем.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (пр.упр.) - през седмица
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Основи на диагностиката (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Анета Атанасова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика на деца с умствена изостаналост (сем. + пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
Основи на логопедията (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
Педагогика на деца с умствена изостаналост (лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
Зала 304
проф. д-р К. Караджова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Основи на диагностиката (пр.упр)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Анета Атанасова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на деца с НСЗ (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на деца със зрителни затруднения
Спец. п-ка,II курс,III сем.
проф. М. Цветкова
Зала 513
Педагогика на деца със зрлителни затруднения (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогика на деца с увреден слух(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Основи на логопедията (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на деца с увреден слух (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION