Логопедия,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Основа на научно-изследователската работа (Лекция) - през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512
1/2 гр. Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (сем. + пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
В у-ще и зала 306 Зала 306
1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 403
2гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
1гр. Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Сем. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
2 гр. Лечебен масаж - пр.упр.
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Център по кинезитерапия - ФНПП
2гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
ИД-Планиране и структуриране на логопедичната терапия (Л+У)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лечебен масаж (Лекция) - I-III седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. Ем. Маринов
Зала 415
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
1 гр. Лечебен масаж - пр.упр.
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Център по кинезитерапия - ФНПП
2гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (сем.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Нарушения на ученето (Лекция)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
1/2 гр. Нарушения на ученето (пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION