Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
докт. Силвана Павлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Арттерапия при деца с увреден слух (Лекции) - зала 302 и у-ще
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
Социална интеграция и ресурсно подпомагане при лица с увреден слух(Лекции и 15ч. сем.+30ч. пр. упр) - в Ресурсен център София-град - от 12.10.2017 г.
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
д-р Калоян Дамянов
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Фонетична ритмика (лекции+пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 309
 
 
 
Невербален комуникативен тренинг (Практ. упр.)
докт. Силвана Павлова
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Арттерапия при ДУС (15ч. сем.+15ч. пр. упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
ФНПП/Зала 311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с УС (30 ч. сем.+30 ч. пр. упр.) БЛОКОВО
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с увреден слух (Лекции) блоково
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION