Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Тактилно творчество (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Нарушения в ученето (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
Зала 403
проф. дпн Цв. Ценова
 
 
 
Хоспитиране IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
докт. Силвана Павлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова
Зала 306
 
 
 
Зрително подпомагане (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Текуща практика IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
Ресурсен център
проф. М. Цветкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица (сем.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 306
Нарушения на ученето (Практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Ресурсен център СРР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (Лекцииция)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 505
Тактилно творчество (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION