Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Нарушения в ученето (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
Зала 403
проф. дпн Цв. Ценова
Методика на обуч. по слов. реч при деца с увреден слух (15ч. сем.+15 ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
Специфични подходи при деца с увреден слух в предучилищна възраст (15ч. сем. и 15ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Ресурсен център СРР
Хоспитиране - II част
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по словесна реч при деца с увреден слух(Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
Речева терапия при увреден слух (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Ресурсен център СРР
Текуща практика - II част
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
Нарушения на ученето (Практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Ресурсен център СРР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични подходи при деца с увреден слух в предучилищна възраст (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране (15ч. сем.+15 ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Речева терапия при увреден слух (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД-Алтернативни терапии при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION