Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език и литература в НУВ (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
 
 
 
Текуща практика - II част
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
докт. Мария Валявичарска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Брайлово писмо - I част (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Методика на обучението по математ. в НУВ (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 413
 
 
 
Хоспитиране - II част
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
докт. Мария Валявичарска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Ориентиране и мобилност - I част (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. М. Цветкова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Ориентиране и мобилност - I част (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. М. Цветкова
Зала 304
Брайлово писмо - I част (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
ас. Маргарита Томова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика на зрително затруднените Iчаст (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. Вл. Радулов
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика в начална училищна възраст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените Iчаст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език и литература в начална училищна възраст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД-Алтернативни терапии при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION