Логопедия,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
1гр.Езикови нарушения на развитието (Пр. упр.) от 7,30 ч.
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1г./2гр.Комуникативни нарушения при психични заболяв. (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Езикови нарушения на развитието (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

Логопедия,III курс,V сем.
ИД-Работа с родители на деца с аутизъм и друга тежка патология
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Ресурсен център ПДИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Придобити езикови нарушения (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при психични заболявания (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
1гр./2 гр. Въвеждане в клиничната лингвистика (пр.упр.)
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопедия,III курс,V сем.
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Езикови нарушения на развитието (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 414
 
 
 
1гр./2 гр. Придобити езикови нарушения (Сем.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

1/2гр. Езикови нарушения на развитието (сем. упр.) - 1 гр. I-III и 2 гр. II-IV седм.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
Логопедия,III курс,V сем.
1/2 гр. Комуникативни нарушения при психични заболявания (сем.упр.) - 2 гр. I-III седм. и 1 гр. II-IV седм.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1гр./2гр. Придобити езикови нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
Патопсихология и атипично развитие (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1гр./2гр.Патопсихология и атипично развитие (Сем. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
х. пр. Цветомира Ангелова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД-Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Въвеждане в клиничната лингвистика (Лекция)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION