Логопедия,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1гр./2гр.Психология на общуването (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 305
1гр./2 гр. Основи на предучилищната педагогика (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 303
Професионална етика и профил на логопеда(Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 403
1гр.Нарушения на гласа (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Психиатрия (Лекции) - в Нац. център по обществено здраве и анализи (бул. Ив. Евст. Гешов 15)
Логопедия,II курс,III сем.
д-р Владимир Наков
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1гр./2гр. Психология на обучението (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
Основи на предучилищната педагогика (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 303
1гр./2гр. Професионална етика и профил на логопеда (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 413
1гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр./2гр. Невропсихология (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Нарушения на гласа (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Сем.упр)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Невропсихология (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
ИД-Основи на семейното здраве и психопрофилактиката (15ч. лекции и 15ч. практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Интегративна фонетика(15ч.лекции и 15ч.пр. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1/2 гр. Психиатрия (сем.упр.) - в Нац. център по обществено здраве и анализи
Логопедия,II курс,III сем.
д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова
Зала 601

Психология на общуването (15 ч. лекции) - II-IVседм.
ас. Хр. Монов
Логопедия,II курс,III сем.
Психология на обучението (15ч. лекции) - I-IIIседм.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION