Логопедия,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

Спец. п-ка,I курс,I сем.
Анатомия, физиология и онтогенеза на човека (Лекции)
проф. Ем. Маринов
Зала 230
Логопедия,I курс,I сем.
Анатомия и физиология на човека (Лекции)
 
 
 
Говорно-комуникативни техники и практики (Лекции) - през седмица
Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
1гр./2гр. Когнитивна психология (Сем. упр.)
доц. Ив. Бардов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Кр. Алексова
Зала 230

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Фонетика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Боян Вълчев
Зала 213
Когнитивна психология (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Въвеждане в специалността (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр./2гр. Фонетика (Сем. упр.)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Боян Вълчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Обща педагогика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601

Логопедия,I курс,I сем.
Обща педагогика(сем.упр.)-1гр. I - III седм. и 2 гр. II - IV седм.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
Анатомия и физиол. на човека (Сем.упр.) - 1гр. I-IIIседм. и 2гр.II-IVседм.
Логопедия,I курс,I сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
Съвременен български език (сем. упр.) - 1 гр. II - IV седм. и 2 гр. I - III седм.
ас. Л. Ласкова
Зала 309
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION