Соц. п-ка,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Социално-педагогическа работа със семейството (Лекции) - от 8.30ч.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
2гр.Текуща социално-педагогическа практика (Практ. упр.)
гл. ас. д-р Ал. Ранев
2гр. Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ИД-Социално-правни основи на работа с деца с девиантно и делинкветно поведение
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 305
 
 
 
Социално-педагогическа работа в училище(Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
1гр. Текуща социално-педагогическа практика (Практ. упр.)
гл. ас. д-р Ал. Ранев
ИД-Педагогика на интегрирането
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 302
1/2гр.Социално-педагогическа работа с правонарушители (сем.упр.) 1 гр. 1-3 седм.; 2 гр.- 2-4 седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 2
 
 
 
Обща и училищна психодиагностика (Лекции) - 15ч. лекции всяка 2-4седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. Б. Минчев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
1гр. Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр. упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Професионализация на приемната грижа (Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Пиронкова проф. д-р Н. Петрова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. СПРС (сем.упр.) *ще се проведат блоково
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
докт. Елена Гивечева
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION