Соц. п-ка,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методи на социалната работа (Лекции) - 8.30 - 11.00 ч.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Образование по правата на човека и на детето (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Социална работа с етнически групи
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. М. Мирчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на социалната педагогика (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
Основи на социална педагогика (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова доц. д-р М. Пиронкова
Зала 601
Психология на личността (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 230
 
 
 
Социална психология (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Николай Димитров
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика и социална интеграция (Лекции и упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 400
ИД-Етнопедагогика
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
1гр.Методи на социалната работа (сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Философия
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Стефан Петров
Зала 301
2гр.Методи на социалната работа (Сем. и практ. упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Социална психология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION