Спец. п-ка,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) от 7,30 ч. до 9,00 ч.
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

Спец. п-ка,I курс,I сем.
Анатомия, физиология и онтогенеза на човека (Лекции)
проф. Ем. Маринов
Зала 230
Логопедия,I курс,I сем.
Анатомия и физиология на човека (Лекции)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Сравнително специално образование (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. М. Цветкова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Анат., физиол. и онтогенеза на човека (Сем.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. Ем. Маринов
Зала 230
 
 
 
Обща, педагогическа и специална психология (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
Ранна интервенция при деца със СОП (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Обща, педагогическа и специална психология (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Ранна интервенция при деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Говорно-комуникативни техники и практики (Лекции)
доц. д-р Д. Щерева
Спец. п-ка,I курс,I сем.
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Говорно-комуникативни техн. и практ.(Практ.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
 
 
 
Обща педагогика (Лекция)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 415
Обща педагогика (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнително специално образование (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Маргарита Томова
Зала 310
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 304
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Маргарита Томова
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предучилищна педагогика на деца със СОП (сем.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Сем. упр.) - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IVседм. Ресурсен център СРР
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION