Ресурсен център ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Брайлово писмо - I част (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
Зрително подпомагане (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
Ресурсен център
проф. М. Цветкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Педагогика на зрително затруднените Iчаст (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. Вл. Радулов
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на деца със зрлителни затруднения (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Педагогика на зрително затруднените Iчаст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по български език и литература в начална училищна възраст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION