гл. ас. д-р Л. Спиридонова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Хоспитиране
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
1/2 гр. Приложни техники за детско творчество - игрово-образователни (пр.упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Предучилищна педагогика (сем. упр.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 504

2 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
1гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра и интеркултурна компетентност в детската градина (Лекции
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Конфликтни ситуации и групова динамика
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION