д-р Христо Карагьозов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музикална естетика 2 част (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Звукотехника - 1ч. (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на джаза (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Акустика 1част
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
История на джаза (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
д-р Христо Карагьозов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Звуков анализ (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев д-р Христо Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на изкуството II част (Лекции) - ФНПП/Зала 607
Музика,IV курс,VII сем.
д-р Христо Карагьозов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION