доц. д-р Ек. Софрониева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

1 гр. Английски език от 9.00 до 13.00 ч.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
2 гр. Педагогика на конструктивно-техническите дейности (Сем. и пр. упр.) от 8.00 до 13.00 ч.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Методика на обучението по чужд език (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Методика на обучението по чужд език (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
2гр. Английски език
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION