ас. Теодорина Кожухарова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Елементарна теория на музиката I част(Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
ас. Теодорина Кожухарова
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Солфеж III част (упр.)
Музика,II курс,III сем.
ас. Теодорина Кожухарова
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
1гр.I-IIIседм и 2 гр. II-IVседм. Дид. на музиката (Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Теодорина Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Солфеж I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
ас. Теодорина Кожухарова
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

Дидактика на музиката (Практ. упр.) - 1гр. II-IV седм. и 2гр. I-IIIседм. Зала 504
ас. Теодорина Кожухарова
ФНПП/базово училище
ПНУП,IV курс,VII сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Д-ка на музиката - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм. (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Теодорина Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм. Дид. на музиката (Практ. упр.) - в 144 СОУ "Народни будители"
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Теодорина Кожухарова
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION