проф. д-р Кр. Каваклова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Физ. възп. в детск. градина(Пр.упр)-в детска градина през седм.
ФВС,III курс,V сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
 
 
 
Методика на обучението по физич. възп. на ученици IX-XIIкл. (Л)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Специфични форми на работа по физическа култура и спорт при деца с умствена изостаналост и аутизъм (Лекции + пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Физическо възпитание в детската градина (Лекции)
ФВС,III курс,V сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 513
 
 
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учен. IX-XIIкл.(Сем. и пр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
ФВС,IV курс,VII сем.
Зала 416
проф. д-р Кр. Каваклова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД-Адаптирана физическа активност (Лекции + пр. упр.)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова ас. Н. Танкушева
Зала 310
 
 
 
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION