доц. д-р Ем. Евгениева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език и литература в НУВ (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране - IV част
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Създаване на индивидуален учебен план за деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (лекции и пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Ресурсен център ПДИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД-Интегративна фонетика(15ч.лекции и 15ч.пр. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Неформално образование за деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (Лекции)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език и литература в начална училищна възраст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Създаване и ориентиране на подкрепяща среда в процеса на интегриране на деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм –(Лекции)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION