ас. Н. Танкушева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
2 гр. Гимнастика II част - Спортна зала в ЦСКА
ФВС,II курс,III сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
Методика на препод. на подв.игри(Пр.упр.)-Спортна зала ЦСКА
ФВС,II курс,III сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Гимнастика II част (Лекции) - Спортна зала в ЦСКА
ФВС,II курс,III сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
1 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците I-IVкл.(Сем.+пр)
ФВС,III курс,V сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1 гр. Гимнастика IIчаст (Практ. упр.) - Спортна зала в ЦСКА от 13.30ч.
ФВС,II курс,III сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Адаптирана физическа активност (Лекции + пр. упр.)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова ас. Н. Танкушева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION