проф. д-р Л. Димитрова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
ХП-5 - I-IIIседм. (15ч. лекции)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 

ХП-2 гр.А (Пр.упр.)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,II курс,III сем.
ХП-5 гр.Б (Пр.упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 

Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,IV курс,VII сем.
Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.) Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 

ХП-2 гр.Б (Пр.упр.)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,II курс,III сем.
ХП-5 гр.А (Пр.упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО - 3 част (Лекции)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 

Худ. спец. - Декоративни изкуства Iчаст (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608 Худ. спец. - Неконвенционални форми I част (Лекции+упр.)
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
ИИ,III курс,V сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО - II-IV седм. (Лекции)
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION