ас. Г. Михайлова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
Педагогика на изобр. изк-во в предуч. възраст (Практ. упр.) - в детска градина - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IV седм.
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Г. Михайлова
1/2 гр. Дидактика на изобразителното изкуство (сем.+пр.упр.) - 2 гр. I-III седмица и 1 гр. II-IV седмица
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
1/2гр. ДИИ (Практ. упр.)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
1гр./2 гр. ДИИ (Практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на изобр. изк-во в предуч. възраст (Сем. упр.) - 1гр.I-IIIседм. и 2гр. II-IV седм.
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION