ас. Е. Бояджиева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр. Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Сем. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр./2гр. Невропсихология (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
2 гр. Лечебен масаж - пр.упр.
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
2гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
ИД-Планиране и структуриране на логопедичната терапия (Л+У)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр. Придобити езикови нарушения (Сем.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Лечебен масаж - пр.упр.
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Център по кинезитерапия - ФНПП
2гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (сем.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1гр./2гр. Придобити езикови нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1гр.Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 305
2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION