гл.ас. д-р Л. Алексиева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

2/1гр. ДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
1/2гр. ПУДБЕЛ (Практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414 ФНПП/базово училище

1/2гр. Практ. упр. по ДБЕЛ
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Практ. упр. в училище)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 308

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1 гр. ДИТ (сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
2 гр.Дидактика на информационните технологии в началното училище(Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
ФВС,I курс,I сем.
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Дидактика на информационните технологии в началното училище (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION