доц. д-р Ст. Стефанов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
История на педагогиката и бълг. образование -сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Кино и социална работа
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
ИПБО (Сем. упр.) - през седмица
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION