ас. д-р М. Стоянова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

2 гр. Съвременен български език (Сем. упр.)
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 505
ПНУП,I курс,I сем.
1гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Анимация и дизайн за деца (Сем. и практ. упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

3 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 

1 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
3 гр. ПУП
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION