гл. ас. д-р Д. Атанасов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХП-5 гр. А и гр.Б (2гр. по 15ч. пр.упр.) от 7.30 ч.
ИИ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1ч. гр.А (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част, гр. А (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1ч. гр. Б (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част, гр. Б (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен за дизайн 1 част (Лекции) - II-IV седмица
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част (Лекции)
ИИ,I курс,I сем. Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ХП-5 гр. А и гр.Б (2гр. по 15ч. пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн. Adobe Illustrator (15ч. лекции) - от 18-20 ч. през седмица (I-III седм.)
ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION