гл. ас. д-р Д. Игнатова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (сем. + пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
В у-ще и зала 306 Зала 306
1г./2гр.Комуникативни нарушения при психични заболяв. (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 416
1гр.Нарушения на гласа (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр. Въвеждане в клиничната лингвистика (пр.упр.)
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопедия,III курс,V сем.
Зала 303
Нарушения на ученето (Практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Ресурсен център СРР
2гр.Нарушения на гласа (Сем.упр)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 

1/2гр. Езикови нарушения на развитието (сем. упр.) - 1 гр. I-III и 2 гр. II-IV седм.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
Логопедия,III курс,V сем.
1/2 гр. Комуникативни нарушения при психични заболявания (сем.упр.) - 2 гр. I-III седм. и 1 гр. II-IV седм.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 2
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Нарушения на ученето (Лекция)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
1/2 гр. Нарушения на ученето (пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
ИД-Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Въвеждане в клиничната лингвистика (Лекция)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION