ас. д-р Цв. Николов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм. и 2 гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 305
1гр./2 гр./3 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

НУПЧЕ,I курс,I сем.
2 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр./2гр. Дидактика I част (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 304
 
 
 

1гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,I сем.
2гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2гр. Хоспитиране 2
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. д-р Цв. Николов

Логопедия,I курс,I сем.
Обща педагогика(сем.упр.)-1гр. I - III седм. и 2 гр. II - IV седм.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Обща педагогика (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION