гл. ас. д-р А. Трошева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (сем.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
Специфични подходи при деца с увреден слух в предучилищна възраст (15ч. сем. и 15ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Ресурсен център СРР
Хоспитиране - II част
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Фонетична ритмика (лекции+пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 309
 
 
 
Речева терапия при увреден слух (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Ресурсен център СРР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на деца с НСЗ (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Специфични подходи при деца с увреден слух в предучилищна възраст (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Речева терапия при увреден слух (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предучилищна педагогика на деца със СОП (сем.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Сем. упр.) - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IVседм. Ресурсен център СРР
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION