гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър (сем.++пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
Текуща практика - IV част
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика на деца с умствена изостаналост (сем. + пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309

Логопедия,III курс,V сем.
ИД-Работа с родители на деца с аутизъм и друга тежка патология
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Ресурсен център ПДИН
 
 
 
 
 
 
Професионално ориентиране на ученици с умствена изостаналост и аутизъм (Лекции)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Ранна интервенция при деца със СОП (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Формиране на умения за използване на невербални знаци и символи /Макатон, РЕГС и Тич/ (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Формиране на умения за използване на невербални знаци и символи /макатон, РЕГС и Тич/ (лекция)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Създаване и ориентиране на подкрепяща среда в процеса на интегриране на деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Професионално ориентиране на ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Неформално образование за деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION