ас. Др. Панова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
Литература за деца (Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
3 гр. Литература за деца
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр. Литература за деца (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Литература за деца (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Др. Панова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
ас. Др. Панова
Зала 307
НУПЧЕ,I курс,I сем.
1гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION