ас. Хр. Монов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1гр./2гр.Психология на общуването (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
1гр./2гр. Възрастова психология (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2гр. Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
1гр./2гр. Психология на обучението (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
 
 
 
Педагогическа психология (Лекции+упр.)
ФВС,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Обща, педагогическа и специална психология (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Невроанатомия и неврофизиология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
д-р К. Рачева
Зала 302
Соц. п-ка,I курс,I сем.
Обща психология (Сем. упр.) - 1гр. 2-4 седм., 2 гр. 1-3 седм.
ас. Хр. Монов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр. Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр. упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 

Психология на общуването (15 ч. лекции) - II-IVседм.
ас. Хр. Монов
Логопедия,II курс,III сем.
Психология на обучението (15ч. лекции) - I-IIIседм.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION