гл. ас. д-р Ал. Ранев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
2гр.Текуща социално-педагогическа практика (Практ. упр.)
гл. ас. д-р Ал. Ранев
 
 
 
 
 
 
Основи на педагогиката (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414
 
 
 
Социално-педагогическа работа в училище(Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,I сем. ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
1гр. Текуща социално-педагогическа практика (Практ. упр.)
гл. ас. д-р Ал. Ранев
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Обща педагогика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION